Komunikacyjne

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC posiadacza pojazdu mechanicznego zapewnia ochronę w przypadku szkód wyrządzonych przez niego innym osobom. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce. Ponadto oferujemy kompleksowe ubezpieczenie pakietowe: oc, autocasco wraz z kradzieżą bądź mini casco, następstwa nieszczęśliwych wypadków, pomoc samochodu w razie kolizji drogowej bądź awarii, ubezpieczenie szyb samochodowych, ochronę prawną czy zieloną kartę w razie wyjazdu do kraju w którym jest wymagana.