Dom i mieszkanie

Kompleksowe ubezpieczenie skierowane dla osób chcących ubezpieczyć lokal mieszkalny, budynek mieszkalny, pomieszczenie przynależne, budowle oraz obiekty małej architektury, a także elementy stałe, ruchomości domowe, mienie specjalne, gotówkę, szyby i przedmioty szklane oraz domy w budowie czy domki letniskowe od różnych ryzyk.

 

Zakres ubezpieczenia:

– Mury od ognia i innych zdarzeń losowych
– Stałe elementy od ognia i innych zdarzeń losowych
– Mienie ruchome od ognia i innych zdarzeń losowych
– Kradzież
– Oszklenie
– Koszty poszukiwania przyczyny szkody
– Przepięcia
– Mała architektura
– Budynki gospodarcze w tym garaże
– Dzieła sztuki i antyki
– Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
– Następstwa nieszczęśliwych wypadków
– Assistance