Zdrowie i życie

Kompleksowe ubezpieczenie zdrowia i życia to jedno z najlepszych rozwiązań dla Ciebie i Twojej Rodziny. Ideą tego rodzaju ubezpieczenia jest zapewnienie finansowej pomocy ubezpieczonemu i jego rodzinie w przypadku choroby lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego lub osoby współubezpieczonej. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć dzięki licznym opcjom dodatkowym.